Planspiel MITTELSTUFE

Die FakeHunter wurden als Planspiel für öffentliche Bibliotheken entwickelt. Während des Planspiels lernen die Jugendlichen, FakeNews aufzudecken und die Fake-Prüfwerkzeuge anzuwenden.

FakeHunter für die Mittelstufe

Während des Planspiels lernen die Jugendlichen, FakeNews aufzudecken. Sie werden dabei in kleinen Teams detektivisch tätig. Sie sollen mithilfe der „Fake-Prüfwerkzeuge“ und diverser verlässlicher Quellen aus Internet, Datenbanken und Bibliotheken Fakten überprüfen, verifizieren oder als FakeNews entlarven.

Die Schüler*innen werden in die Story des Planspiels eingebunden: Sie sind Mitarbeiter einer Detektei, die den Auftrag eines Zeitungsverlages erhält, ein zweifelhaftes NewsPortal zu untersuchen. Es werden Teams gebildet, die mit vorbereiteten „Fake-Prüfwerkzeugen“ die einzelnen News des Portals unter die Lupe nehmen und gefundene FakeNews belegen.

Wissensbox

Die Büchereizentrale Schleswig-Holstein hat begleitend zum Planspiel Medienboxen zum Thema „Medienlandschaft/ Journalismus/ FakeNews“ zusammengestellt. Die Boxen eignen sich für Schüler*innen ab der 8. Klasse und können in Schleswig-Holstein über die örtliche Bibliothek bestellt und ausgeliehen werden.
Die Titelliste dieser Wissensbox findet sich im Anhang der Praxisarbeitshilfe.

Hier finden Sie den Download-Link der Praxisarbeitshilfe:
https://www.bz-sh.de/projekte-bestaende/die-fakehunter

Die FakeHunter in Lettland

Bibliotēkas veicina mediju kritiku

Bibliotēkas apzinās sevi kā skolu sadarbības partneri izglītības jomā un izmanto savu kompetenci informācijpratības un medijpratības izglītošanā, lai skolēniem sistemātiski skaidrotu kritisku un lietpratīgu apiešanos ar digitālajiem un analogajiem medijiem. Šlēsvigas-Holšteinas Bibliotēku centrāle bibliotēkas šajā jomā atbalsta ar dažādiem projektiem un piedāvājumiem. Bibliotēkas tos īsteno sadarbībā ar vietējām skolām.

Simulācijas spēle

Spēles laikā jaunieši mācās atklāt viltus ziņas. Viņi darbojas nelielās grupās kā detektīvu komandas. Izmantojot “viltojuma pārbaudes rīkus” un dažādus uzticamus avotus internetā, datu bankās un bibliotēkās, skolēniem ir jāpārbauda fakti un tie jāapstiprina vai jāatmasko kā viltus ziņas. Skolēni tiek iesaistīti simulācijas spēles sižetā: viņi ir detektīvaģentūras darbinieki, kuri laikrakstu izdevniecības saņēmuši uzdevumu, izmeklēt kādu aizdomīgu ziņu portālu. Tiek izveidotas komandas, kas ar sagatavoto “viltojumu pārbaudes rīku” palīdzību uzmanīgi izpēta portāla atsevišķās ziņas un pierāda atrastās viltus ziņas.